Ma-ät

Ma-ätwerk coaching is een online platform, waarop je middels het uitwisselen van e-mails je levensvragen aan de coach kunt voorleggen.

Door mails uit te wisselen ontstaat er een coachings-gesprek zodat we samen kunnen gaan kijken naar de antwoorden op je vragen. Die vragen kunnen overal over gaan zoals:

  • je werk
  • je privé leven
  • eenzaamheid
  • opvoeding
  • je persoonlijke ontwikkeling
  • je relatie
  • onzeker

Tevens coacht Maatwerkcoaching beginnende en al werkzame coaches bij hun praktijk.

De Godin Ma-ät of Ma’at (spreek uit als in Na-apen) is in het oude Egypte de aanduiding van het concept van waarheid, stabiliteit en rechtvaardigheid. Haar naam komt al in 3000 voor Chr in teksten voor. In veel grafkelders wordt ze genoemd in het zogenaamde “Dodenboek” ; een handleiding, of reisbeschrijving voor de overledene om het hiernamaals, het rijk van de zonnegod “RA” te kunnen bereiken. Dat was een reis vol ontberingen en gevaren. Er waren heel veel spreuken en bezweringen voor nodig om die te overwinnen.

Het Hiëroglief woord ‘Ma-ät’ betekent op de eerste plaats “wat recht is” en werd waarschijnlijk als naam gegeven aan het werktuig waarmee handwerkslieden hun werk controleerde op juistheid. Symbolisch heeft het te maken met de rechte verhouding tot de goden- en mensenwereld.

Ma-ätwerk coaching

Vanuit deze maatstaven benader ik mijn medemensen en daarmee ook mijn cliënten.
Ik heb het ook niet over de ‘problemen’ die cliënten zouden hebben, maar over (levens)vragen waar ze een antwoord op zoeken. Daar kan ik ze wel bij helpen die te vinden. Problemen kan ik niet oplossen, maar antwoorden op vragen helpen vinden dat lukt wel!

Volgende pagina